Jeg faar ikke delta i mine barns høitider. Edit og Martha blir konfirmert mens jeg er borte…