Mer trofaste og hengivne ledsagere enn de to tror jeg ikke noen sjef kunne ønske seg