Han har ydet de norske polarexpeditioner større og verdifullere tjenester enn noen annen mann.