Men først og sidst er polfærdernes historie en eneste stor utfoldelse av det ukjendtes Men først og sidst er polfærdernes historie en eneste stor utfoldelse av det ukjendtes magt over menneskesindet over menneskesindet.» Nansen, Nord Tåkeheimen 1911