Deres Bedrifter i Ishavet er ligesaa megen Ros værd som vor […]