Disse finnesko, hvorpaa altsaa haarene vender utad, og som lappene fylder med det omtalte sennegræs…