Først når all forbindelse med sivilasjonen er brutt, faller vi til ro