Det som øver slik tiltrekning på en mann i polartraktene er først og fremst renheten i farvene, stillheten, det frie liv…