Det er nedlagt hos ethvert normalt menneske en hunger efter å beskjeftige tanken med uopklarede gåter i naturen…