Søren Richter

Arkeolog, fangstmann og bibliotekar

1903–1970

Søren Richter ble født i Lier i 1903, men vokste opp i Narvik.  Han fullførte gymnaset i Tromsø og studerte videre geografi, historie og arkeologi i Oslo.  

I 1929 var han med på Hallvard Devolds ekspedisjon til Øst-Grønland. Richter drev fangst om vinteren og gravde og studerte om sommeren. Han studerte levninger etter en eskimogruppe som hadde holdt til på Claveringsøya, men som så tilsynelatende forsvant fra området.  

La gå at Søren var dobbelt så sterk som noen av oss, men han var så grublende livsfjern tillike at det måtte være mord å slippe han aleine laus i villmarka…

John Giæver i «Hardbalne polarkarer»

På den norske fangststasjonen Myggbukta 27. juni 1931 var Søren Richter en av fem fangstmenn som annektere Eirik Raudes Land:  

I nærvær av Eiliv Herdal, Tor Halle, Ingvald Strøm og Søren Richter er i dag det norske flagg heist i Myggbukta. Og landet mellom Karlsbergfjord i sør og Besselfjord i nord er okkupert i Hans Majestet Kong Haakons navn. Landet har vi kalt Eirik Raudes Land

Søren Richter deltok på to sommerekspedisjoner i regi av NSIU til Nordøst-Grønland i 1932 og 1933.

I 1934 tok han magistergraden i arkeologi.  

Han overvintret for Arktisk Næringsdrift på Grønland i 1935–36, 1937–38 og 1939–1940, og tilbragte fem krigsår på Jan Mayen. 

I 1946 begynte Richter, som hadde stor kunnskap om polarhistorie, som bibliotekar ved NSIU –  i 1948 omdannet til Norsk Polarinstitutt.