Sigurd Tolløfsen

Fangstmann, disponent og amatørgeolog

1978–1964

Sigurd blei fødd i fiskarmiljø i Måsøy i Finnmark. Som ung mann tok han offiserskule i Harstad. Han var seinare tilsett ved hamna først i Kirkenes, så i Tromsø. I 1917 var han med på å utrusta ein ekspedisjon til Jan Mayen (Hagerup-ekspedisjonen) som overvintra og fekk rekordfangst på meir enn 250 rev. 

Først i 1932, som 54-åring, drog Sigurd sjølv ut på overvintringsfangst. Han tok med ein av sønene, Arnljot, på ekspedisjon til Aust-Grønland. Dei skulle ta i bruk eit stort område ved Moskusheimen, Kap Herschell og Kuhn Ø. Tolløfsen sette bl.a. opp stasjonen Sigurdsheim.

tekst
John Giæver om møtet med Sigurd Tolløfsen før dei reiser til Grønland på fangst, frå «Hardbalne polarkarer». 

I mai 1933 skjedde tragedien: Arnljot kom aldri tilbake frå ein lang sledetur, han må ha gått gjennom isen, 25 år gammal. Sigurd tok ein overvintring til, saman med tre andre, og reiste heim i 1934. På to overvintringar med 5–6 mann fekk dei ein samla fangst på over 400 rev, pluss isbjørn, tran, moskus, laks med meir. Dette ga meirsmak. 

Han prøvde seg blant anna som gullgravar i Finnmark, men det vart Aust-Grønland på nytt. Han fekk hjelp av stortingsmann Aldor Ingebrigtsen (Ap) til å søka staten om støtte til ny ekspedisjon. Tolløfsen utrusta i 1937 ein ekspedisjon på seks mann som skulle fangsta i hans eige og John Giævers terreng i omtrent same området som sit. Men isen låg fast, og «Isbjørn» kom seg ikkje inn til det aktuelle området med ekspedisjonen. Dei måtte returnera til Noreg, Tolløfsen med store tap.  
 
Året etter lukkast det, Isbjørn kom seg inn til Aust-Grønland, med fire mann, inklusive Sigurd og sonen Eivind Tolløfsen. Eivind tok to overvintringar, den siste aleine. John Giæver skriv at «gamlingen» som no var passsert 60, sleit seg ut på den harde vinteren.