Olav Orheim

Glasiolog og polardirektør

1942–

Olav Orheim ble født i Bergen i 1942. Han tok doktorgrad i glasiologi ved Ohio State University, og regnes som en av verdens ledende isbreforskere. Orheim kom til Norsk Polarinstitutt i 1965 som vitenskapelig assistent. Etter å ha tilbrakt fire år i USA kom han tilbake til instituttet og ble ansatt som forsker. I tillegg var han professor II i glasiologi ved Universitetet i Bergen fra 1989. I årene 1993–2005 var han direktør ved Norsk Polarinstitutt.

Orheim har flere forskningstokt i Arktis bak seg, og han har ledet flere ekspedisjoner til Antarktis. Han har også spilt en sentral rolle i oppbyggingen av forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land.

Orheim deltok i det store Antarktis-programmet i årene 1968–1972.

Han er også kjent som initiativtakeren til Norsk Bremuseum i Fjærland og til opplevelsessenteret Polaria ved Framsenteret i Tromsø. Orheim har hatt verv som styreleder for Polaria, Frammuseet i Oslo og Norsk Bremuseum i Fjærland, UNEP/GRID-Arendal og Tilsynskomiteen for Roald Amundsens Hjem. Orheim har også vært visepresident i SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) og IGS (International Glaciological Society).

Fra 2005 arbeidet han for Forskningsrådet og satt i styringskomiteen for IPY 2007–2008.

Orheim har flere sentrale verv innenfor glasiologimiljøet nasjonalt og internasjonalt og ledet flere nasjonale og internasjonale utredninger om polarspørsmål, inkludert «Mot nord! – Utfordringer og muligheter i nordområdene».