Nils Fredrik Rønnbeck

Ishavsskipper fra Hammerfest

1814–1891

Nils Fredrik Rønnbeck ble født 22.mars 1814 i Kalix, Sverige. Han kom til Hammerfest i 1838.  
 
I 1841 kjøpte Nils Fredrik sin første fangstskute. Denne forliste han med i 1850. Han førte så fartøy noen år for tyskeren Goebel, inntil han i slutten av 1850-årene sammen med O. I. Finckenhagen kjøpte skonnerten «Spidsbergen». Etter å ha solgt sin andel i fartøyet til medrederen, kjøpte Rønnbeck jakten «Abelone», som også forliste, og han led et stort økonomisk tap. 
 
Rønnbeck og harpuneren Johan Petter Aidijärvi med skonnerten «Spitsbergen» skal ha oppdaget nytt land og kalte det «Nordøst Spitsbergen» i 1865. Dette er uten tvil den østlige delen av Frans Josef land. I 1873 ble Frans Josef land gjenoppdaget av den østerriksk-ungarske polarekspedisjon under Payer og Weyprecht. I 1867 oppdaget Rønnbeck Bastianøyene i Hinlopenstredet da han seilte rundt Vest-Spitsbergen. 
 
Rønnbeck var også islos på utenlandske fartøyer, blant annet var han med russerne under hydrografering i Karahavet.

Forfatter: Sigbjørn Rønbeck