Jacob Melsom

Driftig og initiativrik ishavskaptein og reder som deltok i geografisk kartlegging, vitenskapelig virksomhet og utarbeidet selfangststatistikk

1824–1873

Fullt navn: Jacob Emanuel Melsom

Jacob Emanuel Melsom ble født i Stokke prestegjeld 1824. Fra omkring 1858 førte han skip fra Tønsberg på selfangst i Ishavet. 
 
I 1871 var Melsom kaptein på «Germania» på den tyske ekspedisjonen til Novaja Semlja og Karahavet. Ekspedisjonen var finansiert av skipsreder Albert Rosenthal, som Melsom samarbeidet med i en årrekke. 
 
I 1872 ble det grunnlagt et aksjeselskap i Hamburg for selfangst og fiskeri i de nordlige hav. Melsom jobbet ut fra selskapets stasjon nær Kristiansund. På samme tid bidro han også til dannelsen av det gøteborgske dampskipselskapet «Ishafvet». 
 
I 1873 var Melsom fører av Rosenthals skip «Grønland». Han forsøkte da å hjelpe de innefrosne ved Isfjorden, men isforholdene hindret ham fra å lykkes med dette. Da «Grønland» kom tilbake til fangstfeltet, var Melsom blitt syk og døde i 1873.