Håkon Mosby

Professor i oseanografi og universitetsrektor

1903–1989

Håkon Mosby fra Kristiansand ble utdannet cand.real. i 1940 og dr.philos. i 1944. Som student i Oslo ble han assistent hos professor Fridtjof Nansen ved Oseanografisk institutt, og Mosby deltok da mye på tokt med forskningsfartøyet «Armauer Hansen». I 1927, før avlagt embetseksamen, ble han tilsatt som amanuensis ved Geofysisk institutt, avd. for teoretisk meteorologi, ved Bergen Museum.

I 1927–28 var Mosby med på L. Christensens første «Norvegia»-ekspedisjon til Sydishavet, og fra denne skrev han sin doktoravhandling «The Waters of the Antarctic Ocean». Senere var Håkon Mosby leder på en rekke ekspedisjoner til våre nordlige havområder. Han samarbeidet bl.a. med H.U. Sverdrup.

I 1939 ble han amanuensis ved Geofysisk institutt avd. A (hydrografi) og i 1947 etterfulgte han Bjørn Helland-Hansen som professor ved Bergen Museum. Håkon Mosby har vært sentral i oppbygging og organisering av oseanografisk forskning både nasjonalt og internasjonalt. I to perioder var han styrer av Geofysisk institutt, og i 1966–71 var han rektor ved Universitetet i Bergen.

Bergens nye havforskningsfartøy ble i 1980 døpt Håkon Mosby.