George Hubert Wilkins

Australsk flyger, flyfotograf og polarforsker

1888–1958

Fullt navn: Sir George Hubert Wilkins

Unge Wilkins starta som omreisende kinomaskinist i Australia, dro så til England der han blei en pioner innafor flyfotografering. I 1913–16 deltok Wilkins som fotograf på Vilhjalmur Stefanssons store canadiske arktisekspedisjon. I 1921–22 deltok Wilkins som ornitolog på Shackletons siste Antarktis-ekspedisjon med «Quest». 

I 1927 utforska han havisen nord for Alaska sammen med kollega Ben Eielson. De utførte den første landing på havis med et fly med hjulunderstell. I april 1928 gjennomførte Wilkins og Eielson den første transarktiske flygning. Den gikk fra Point Barrow i Alaska til Svalbard, mellomlanding på Ellesmere-øya. 

To menn i selskinnsklær og flyverluer i skinn poserer foran et fly
Sir Hubert Wilkins og Ben Eielsons på dekket ombord på fartøy, etter deres trans-polare flygning til Green harbour, Svalbard. 1928. Foto: Norsk Polarinstitutt

Med ubåten «Nautilus» forsøkte Sir George Hubert Wilkins, sammen med Lincoln Ellsworth, i 1931 å utforske Polhavet. Den 22. august nådde ubåten 81°25ʹ nord. Underistoktet nord for Svalbard ble en delvis fiasko, antakelig takket være sabotasje fra mannskap som ikke stolte på den noe suspekte farkosten.

Ubåt ligger ved en iskant. To personer står på ubåten og arbeider. En mann står foran
Ubåten «Nautilus» ligger ute i isen. Foto: Norsk Polarinstitutt

Professor Harald Ulrik Sverdrup var med som leder for de vitenskapelige observasjonene. «Nautilus» ble etterpå senket i Byfjorden ved Bergen. I årene 1933–35 og 1938–39 var Wilkins med på Ellsworths antarktiske ekspedisjoner. 
 
Etter Wilkins’ død i 1958 fraktet den amerikanske marinen aska til Nordpolen i ubåten «Skate». Denne gikk opp til overflata der Wilkins’ aske ble spredd etter hans eget ønske. Wilkins fikk mange utmerkelser og oppkallinger.

Remember, Magnus, you will never gain anything without either personal wealth or government backing. 

Ettertenksom Wilkins til ekspedisjonsdeltaker Magnus Olsen i Antarktis, 1935.