Fritz Mack

Ishavsskipper fra Tromsø

1837–1876

Fullt navn: Fritz Christian Mack

Allerede i 1870 seilte Mack med skonnerten «Polarstjernen» til Karahavet på kvalfangst.  

Tilsvarende fangsttur året etter med gode isforhold. 3. august 1871 runda Mack nordspissen av Novaja Semlja og seilte inn i Karahavet fra nordvest. 12. september satte han ny rekord: Ingen vestlige fartøy haddde seilt så langt østover i de nordlige farvann.

Macks observasjoner på denne turen var av stor betydning for forståelsen av vannmassene i det østlige Barentshavet. Funn av bla. norsk drivgods, på det som senere ble hetende Golfstrømøyene, slo fast at ei grein av Golfstrømmen gjorde seg gjeldende på disse breddegrader.