Sigurd Scott-Hansen

Sjøoffiser og polarfarer

1868–1937

Sigurd Scott-Hansen ble født 24.07.1868 i Leith i Skottland, hvor hans far var sjømannsprest. Han gikk sjøkrigsskolen og ble offiser i 1889, premierløitnant i 1892, kaptein i 1898 og kommandørkaptein i 1910.

Første Fram-ferd

Mann sitter med armen i kors og røyker pipe. Han har ulljakke med pelshette og er ubarbert
Sigurd Scott Hansen

Premierløitnanten Sigurd Scott-Hansen var leder en del av det vitenskapelige arbeidet som skulle utføres om bord på Fram: de meteorologiske, astronomiske og magnetiske observasjoner. Scott-Hansen var en av de første til å søke om hyre om bord på Fram-ferden, og ble ekspedisjonens yngste medlem. Han var navigatør, og etter Nansens avreise fra «Fram» på sledeturen 14. mars 1895 til hjemkomsten var han nestkommanderende, med Otto Sverdrup som sjef.

 I forordet til de vitenskapelige resultater uttaler Nansen: 

«Alle disse observasjoner blev utført Av Scott-Hansen med beundringsverdig dyktighet og energi, og ofte under ualminnelig vanskelige forhold, særlig i den lange, kalde polarnatt. Det materiale han har bragt hjem er så omfattende og nøiaktig i enhver henseende at det har tiltrukket seg almindelig beundring fra de spesialister som nu bearbeider det. Jeg tror meget få av dem som igjennem bindende hvor disse observasjoner legges frem, vil kunne forstå hvor megen energi og utholdenhet hver eneste side i virkeligheten representerer.»

I senere tid ble bevaringen av «Fram» en av Scott-Hansens hjertesaker og på 30-tallet mens «Fram» ble restaurert, hjalp Scott-Hansen til med å sette i stand skutas interiør. Han rakk akkurat å få med seg åpninga av Frammuseet på Bygdøy. Året etter døde han.