Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Søren Richter (Personbilde)
Foto: Norsk Polarinstitutt
"La gå at Søren var dobbelt så sterk som noen av oss, men han var så grublende livsfjern tillike at at det måtte være mord å slippe han aleine laus i villmarka..."

John Giæver i "Hardbalne polarkarer"

Søren Richter

1903 - 1970

Arkeolog. I 1929 dro han til det øde Nordøst-Grønland for å drive arkeologiske utgravninger, og ble senere den første bibliotekaren ved Norsk Polarinstitutt.

Søren Richter ble født i Lier i 1903, men vokste opp i Narvik.  Han fullførte gymnaset i Tromsø og studerte videre geografi, historie og arkeologi i Oslo. 

I 1929 var han med på Hallvard Devolds ekspedisjon til Øst-Grønland. Richter drev fangst om vinteren og gravde og studerte om sommeren.

Søren Richter deltok på to sommerekspedisjoner i regi av NSIU til Nordøst-Grønland i 1932 og 1933. I 1934 tok han magistergraden i arkeologi.

Han overvintret for Arktisk Næringsdrift på Grønland i 1935-36, 1937-38 og 1939-1940, og tilbragte fem krigsår på Jan Mayen.

I 1946 begynte Richter, som hadde stor kunnskap om polarhistorie, som bibliotekar ved NSIU - i 1948 omdannet til Norsk Polarinstitutt.


Litterære verker:
Store Norske ekspedisjoner, 1954, Oslo Dreyer
Diverse særtrykk i årboker, rapportserier og småskrift

Litteratur:
Hardbalne polarkarer (John Giæver)
Polarårboken 1971-72 (Minneord av Vidar Hisdal)