Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Olav Orheim (Personbilde)
Foto: Norsk Polarinstitutt

Olav Orheim

1942 -

Glasiolog, flere forskningstokt i Arktis og har ledet flere ekspedisjoner til Antarktis. Direktør ved Norsk Polarinstitutt 1993-2005, rådgiver ved Norsk Forskningråd fra 2005, i styringskomiteen for IPY 2007-2008.

Olav Orheim ble født i Bergen i 1942. Han tok doktorgrad i glasiologi ved Ohio State University, og regnes som en av verdens ledende isbreforskere. Orheim kom til Norsk Polarinstitutt i 1965 som vitenskapelig assistent. Etter å ha tilbrakt fire år i USA kom han tilbake til instituttet og ble ansatt som forsker. I tillegg var han professor II i glasiologi ved Universitetet i Bergen fra 1989. I årene 1993-2005 var han direktør ved Norsk Polarinstitutt.

Orheim har flere forskningstokt i Arktis bak seg, og han har ledet flere ekspedisjoner til Antarktis. Han har også spilt en sentral rolle i oppbyggingen av forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land.

Orheim deltok i det store Antarktisk-programmet i årene 1968-1972.

Han er også kjent som initiativtakeren til Norsk Bremuseum i Fjærland og til opplevelsessenteret Polaria ved Polarmiljøsenteret i Tromsø. Orheim har hatt verv som styreleder for Polaria, Frammuseet i Oslo og Norsk Bremuseum i Sogn.

Fra 2005 arbeider han for Forskningsrådet og satt i styringskomiteen for IPY 2007-2008.

Utnevnelser:
2007 - Ridder av første klasse av St. Olav

Litteratur:
Store Norske Leksikon
Nordlys, Flyttemotstander sjef for Polarinstituttet, 18.09.1993
Tromsø, Polar jubilant, 22.02.2002