Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Olav Orheim (Personbilde)
Foto: Norsk Polarinstitutt

Olav Orheim

1942 -

Glasiolog, flere forskningstokt i Arktis og har ledet flere ekspedisjoner til Antarktis. Direktør ved Norsk Polarinstitutt 1993-2005, rådgiver ved Norsk Forskningråd fra 2005, i styringskomiteen for IPY 2007-2008.

Olav Orheim ble født i Bergen i 1942. Han tok doktorgrad i glasiologi ved Ohio State University, og regnes som en av verdens ledende isbreforskere. Orheim kom til Norsk Polarinstitutt i 1965 som vitenskapelig assistent. Etter å ha tilbrakt fire år i USA kom han tilbake til instituttet og ble ansatt som forsker. I tillegg var han professor II i glasiologi ved Universitetet i Bergen fra 1989. I årene 1993-2005 var han direktør ved Norsk Polarinstitutt.

Orheim har flere forskningstokt i Arktis bak seg, og han har ledet flere ekspedisjoner til Antarktis. Han har også spilt en sentral rolle i oppbyggingen av forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land.

Orheim deltok i det store Antarktisk-programmet i årene 1968-1972.

Han er også kjent som initiativtakeren til Norsk Bremuseum i Fjærland og til opplevelsessenteret Polaria ved Polarmiljøsenteret i Tromsø. Orheim har hatt verv som styreleder for Polaria, Frammuseet i Oslo og Norsk Bremuseum i Sogn.

Fra 2005 arbeider han for Forskningsrådet og satt i styringskomiteen for IPY 2007-2008.

Utnevnelser:
2007 - Ridder av første klasse av St. Olav

Litteratur:
Store Norske Leksikon
Nordlys, Flyttemotstander sjef for Polarinstituttet, 18.09.1993
Tromsø, Polar jubilant, 22.02.2002