Samer i polarhistorien

Samer har hatt Arktis og Antarktis som arbeidsplass og hjem. Her kan du utforske samer i polarhistorien.

Artikler om samer

  • Urfolksklede i polarstrøk

    Urfolksklede i polarstrøk

    Norske polarheltar var ikkje større heltar enn at dei hadde mykje å lære av dei som verkelig kjente polarområda. Nansen skaffa seg samiske peskar, kommagar og sennegras til den første ferda med «Fram» og han brukte også inuitiske skinnklede. Under turen gjennom Nordvestpassasjen…

  • Samer på polarekspedisjoner

    Samer på polarekspedisjoner

    «I Norge har lapperne først innført skiene…» Dette skrev Fridtjof Nansen i boka På ski over Grønland. Der slo han fast at nordmenn langt tilbake i tida betraktet samene som de dyktigste skiløperne, og at det å forflytte seg hurtig på ski over…

Biografier

Polare sitater av og om samer

..mer trofaste og hengivne ledsagere enn de to tror jeg ikke noen sjef kunne ønske seg…

Carsten Borchgrevink om Per Savio og Ole Must

Det var i det hele rørende hvor opofrende Lapperne var lige overfor Hundene, det var ikke første gang de vovede livet for en Hund.

Carsten Borchgrevink om Per Savio og Ole Must

Så galne folk, som vil seile på snøen! Dere kunne vel lære oss seilas på sjøen og mye annet; men lære oss lapper noe på land eller på snøen; nei det kan dere ikke, det er noe sattans sludder.

Nansen 1928 (På ski over Grønland) side 87

Balto i boka «På ski over Grønland»

Å, så satta, hvor langt det er fra kyst til kyst.

Balto på innlandsisen 1888

Flere sitater