Sørvest Svalbard

Isfjorden er rik på kulturminner. Fjorden strekker sine lange fingre inn i det dypeste av Spitsbergen. Langs fjordarmene ligger rester tilbake fra alle perioder av Svalbards historie, helt fra hvalfangernes tidlige tilstedeværelse på 1600-tallet og fram til i dag.

Majestetiske tinder og dramatiske fjordarmer gjør Hornsund til en spesiell opplevelse. Hornsund er den sydligste fjorden på Svalbard og ligger i Sør-Spitsbergen nasjonalpark. De fleste steder hvor det er naturlig å gå i land, er det mer eller mindre tydelige spor etter menneskelig aktivitet gjennom 400 år.

Bellsunds historie går tilbake til hvalfangsten tidlig på 1600-tallet. Historien fortsetter gjennom den russiske overvintringsfangsten på 1700-tallet, norsk overvintringsfangst og mineralutvinning (i nyindustrialismens tidsalder) på begynnelsen av 1900-tallet, til foreløpig å ende opp i dagens mineralutvinning i regi av Store Norske Spitsbergen Kulkompani i Svea. På Akseløya holdes fremdeles gamle fangstmannstradisjoner i hevd.