Sjuøyane

Aller lengst nord på Svalbard, ute i havet nord for Nordaustlandet, ligger den lille øygruppen Sjuøyane med sine karakteristiske, hattelignende fjell. Tusenvis av hekkende sjøfugler gir de harde granittfjellene et grønnskjær av mose. Ute i sundene mellom øyene og inne på buktene dykker hvalrossen etter skjell. De fleste av øyene har navn etter de engelske nordpolekspedisjonene ledet av Phipps (1773) og Parry (1827). Flere av Sjuøyane har fått sine navn etter ekspedisjonenes ledere, nestkommanderende og deltakere, blant annet Phippsøya, Parryøya, Rossøya og Nelsonøya. Parrys ekspedisjonsfartøy ga navn til Heclahamna og Heclahuken i Sorgfjorden. Kapp Fanshawe er oppkalt etter Parrys styrmann, mens Beverlysundet på Nordaustlandet er oppkalt etter legen på Parrys ekspedisjon. Steder som Fosterøyane i Hinlopenstretet og Crozierpynten i Sorgfjorden har også hentet sine navn fra Parrys ekspedisjon.

I Isflakbukta ligger det en hytte som opprinnelig ble oppført under bergmester Mercolls ekspedisjon i 1936. Hytta var en av flere nødhytter som dette året ble satt opp på østsiden av Svalbard for å huse mennesker i nød eller tjene som tilfluktssted ved forlis. Hytta er et fredet kulturminne og er i god stand. Den blir vedlikeholdt av Sysselmannen.

Tekst brukt med tillatelse fra Cruisehandboka