Richardlaguna

Richardlaguna er et markert landskapselement på nordøstre del av Prins Karls Forland. Sandbankene som skiller laguna fra sjøen er en av de større liggeplassene for hvalross på Svalbard. I nærområdet til laguna ligger rester av gamle fangsthytter fra den norske overvintringsfangsten på begynnelsen av 1900-tallet og graver fra hvalfangsttida på 1600- og 1700-tallet.

Nordøst på Forlandet, rett nord for Murraypynten og Forlandsrevet, ligger Richardlaguna. Det er ei ca. 7 km lang og 2–3 km bred lagune innenfor store sandbanker som skiller den fra Ferskvassbukta og Forlandsundet. Sør og nord for lagunen ligger store strandflater/flyer (gammel havbunn). Innenfor lagunen er terrenget nokså flatt et stykke før det stiger opp i fjell på 400–500 meters høyde. Fjellrekken gjennomskjæres av flere markerte dalfører – Niggdalen, Sutordalen, Glenmoredalen og Glenbegdalen som alle ligger i retning øst–vest. På strandflata som omgir Richardlaguna, ligger det flere små vann. Richardlaguna er best kjent fordi den er en av få liggeplasser for hvalross langs vestkysten av Svalbard. Den er lett tilgjengelig fra Ny-Ålesund og er mye besøkt både av cruiseturister, individuelle reisende med båt og folk fra Ny-Ålesund.

Området inneholder også kulturminner fra hvalfangsttida. Blant annet ligger en trippelgrav fra den nederlandske hvalfangsten på Heemskerckneset.