Vi maa tilstaa at vi endnu er ved begyndelsen, men Gryet af den Dag, der kaster Lyset over Veir og Vind…