Vi har sett mer blod flyte enn noen andre, kobbeblod og bjørneblod og slikt