Trofast gikk den på og trak til den ikke kunde mer, og så til tak…blir den hundemad.