Saa kom julaften som enhver gleder seg til, fra den fattigste til den rikeste har jo litt forskjell i julen. Ja, selv…