Polarforskningen har to naturnødvendige Betingelser: Ski og Hunde