Kvinnene som overvintret på Svalbard var «til stor nytte for at man kan opnå mere fangst. Det blir i forhold med en stuert om bord i en fangstskute