Jeg har sett de lystigste optimister synke ned i de svarteste grublerier og hjemlengsel i løpet av polarvinteren.