Jeg forsto aldri kvinderne, eller rettere, de forstod aldri mig. Ligefult spøkte de alltid i mitt sind