En mann sto bakpå og styrte med et tau som var festet bakpå kjelken…