Dette kaller jeg ikke en ekspedisjon, dette kaller jeg panikk.