Det va fangstlive som va det forgjætta måle vårt. Kom vi oss bare på Ishavet eller opp te Svalbard, så va vi…