Det er utelukket å forstå jordoverflatens mange problemer i nutid og fortid uten at vi forstår havet