Det å gå til Nordpolen handler i bunn og grunn ikke om annet enn aldri å gi opp. Stå på, fra og med første dag, med planlegging til og med Nordpolpunktet.