Den som kommer til Antarktis første gang, finner den så forskjellig fra det man har tenkt sig…