At være kar naar man faar fangst det kan alle være, men at være kar naar man inget faar, det er få som greier.