Ragnvald Knudsen

Ishavspionér som viste veien inn til Nordøst-Grønland 1889

1858–1930

Ragnvald Knudsen ble født 25.12.1858 i Tønsberg. Han var knapt konfirmant da han dro avgårde på langvarig, og 19 år gammel var han annenstyrmann ombord på Arendalsuka nest største seilskip S/S «Bokara». Han tok skipseksamen da han var 21 år gammel, og dro så på ishavet med briggen «Christiane» som drev bottlenosefangst i Ishavet og kom hjem med bra fangst. Fra 1888 var Knudsen kaptein på «Hekla» for N. Bugge i Tønsberg, som dro på selfangst i Kvitsjøen. Det ble en bra fangst. 

Året etter, i 1889, slo fangsten feil på alle de kjente fangstfeltene, og Ragnvald Knudsen ville ikke komme hjem uten fangst i lasten. Han tok en sjanse og bega seg med skipet til kysten av Nordaust-Grønland som den gang var temmelig ukjent områder. Han stevnet inn i Claveringsfjorden og gjorde storslag på hvalross. Og det ble rein og moskus og! Det var ikke småtterier de brakte med seg hjem til Norge.  

I 1891–92 ble det ny tur vestover, denne gangen til Scoresbysund, innleid av den danske løytnanten Carl Ryder. Planen var å levne igjen Ryder og hans menn som skulle overvintre, for så å returnere året etter, men Ryder ombestemte seg, og krevde at Knudsen, med besetning og skip også måtte overvintre. Det ble litt av en overvintring med et landparti og besetninga ombord på «Hekla», og full strid brøt ut da Ryder ikke ville dele på forsyningene, men likevel forlangte ferskt kjøtt når besetningen på skipet hadde skutt seg vilt. Til slutt gikk den verbale kranglingen over i beskjeder skrevet i brevs form.  

I 1893 fant Ragnvald Knudsen fram til et nytt fangstfelt: klappmyss-feltet i Grønlandsstredet.  

Året etter går Knudsen i land, og hans tid på Ishavet er over. Han slår seg ned i Oslo og blir grosserer i landmannsprodukter.