Petter Sørlle

Hvalskytter og fangstbestyrer fra Sandefjord med patent på opphalingsslippen

1884–1933

Fullt navn: Petter Martin Mathias Koch Sørlle

Petter Sørlle gikk til sjøs i unge alder og gikk snart inn i hvalfangsten. Han ble først skytter og siden tok han skippersertifikat. Som skytter seilte han både i nordishavet, og Sydishavet, i farvannene ved Færøyene, Syd-Shetland, Syd-Georgia og Syd-Orkney.

I 1922 fikk Petter Sørlle et meget omstridt patent på akterslippen for opphaling av hval til flytende kokeriers flenseplan. Dette er en innretning som kunne benyttes når en fikk hvalkokerier av en viss størrelse, og som førte til at hvalen kunne trekkes direkte opp fra sjøen og oppå dekket for partering. Slippen består av et hull i høyde med vannflaten, og et skrått plan, – vanligvis plassert i akterenden av skipet, som gjør det enkelt å trekke hvalskrotten om bord på dekket av en kraftig vinsj.

Sørlle ble tilkjent enerett ved høyesterettsdom 1936. Slippen var den viktigste forutsetningen for den veldige ekspansjonen av pelagisk hvalfangst etter 1927, som da ble uavhengig av britiske konsesjoner, lisenser og eksportavgift. Slippen ble først brukt i Antarktis på «Lancing» 1925–26. Systemet økte fangstresultater til de mangedobbelte. 

To menn trekker inn hval i en stor åpen luke fra båt
Petter Sørlie på hvalfangst. Hvalskrott hales inn via akterslipp på hvalkokeri i 1933. Foto: Norsk Polarinstitutt