Per Kyrre Reymert

Arkeolog, kulturminneverner, svalbardekspert og entusiastisk formidler

1945–

Per Kyrre Reymert, oppvokst i Tromsø, er utdannet arkeolog ved universitetene i Oslo og Tromsø. Han har siden 1976 arbeidet med feltarbeid, forskning, forvaltning og formidling av Svalbards kulturminner og historie.

Hvis folk synes det er kjedelig å gå på museum, så er det museets skyld.

Intervju i Svalbardposten 31. mars 2000

Reymert har vært ansatt ved Tromsø Museum, hos Sysselmesteren på Svalbard og på Svalbard Museum, der han har hatt en sentral rolle både i oppstart, oppbygging og drift. Hos Sysselmesteren fungerte han en periode som miljøvernsjef. Han var ansatt av Norges forskningsråd for å bygge opp Svalbard Science Forum i Longyearbyen. 
 
Reymert har opp gjennom karrieren hatt en rekke verv knytta til kulturminner og Svalbard. Siden 2002 har han hatt fast plass i Norsk Polarinstituttts komité for polare stedsnavn. Satt også en årrekke i styret for Kulturminnefondet, og han han har vært medlem av Nasjonalkomiteen for polarforskning. 
 
Reymerts faglitterære produksjon er imponerende, det meste med fokus på Svalbard. Et definitivt hovedverk er  verket på 700 sider om fangsthyttene på Svalbard fra 2015, skrevet sammen med Oddleif Moen. I tillegg til selve forskninga og skrivinga har Reymert utmerka seg en meget dyktig og populær formidler av sine store svalbardkunnskaper. Da NRK vinteren 2020 sendte sin storstilte serie «Svalbard minutt for minutt», var Per Kyrre en naturlig gjennomgangsfigur som underveis kommenterte hytter, steder og historie. 
 
Den 2. mars 2022 ble Reymert utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for innsatsen sin for kulturminner på Svalbard». 

Når kulturminner forsvinner fra landskapet går også historier tapt.

Intervju i Svalbardposten 31. mars 2000