Peder Ristvedt

Polfarer

1873–1955

Peder Ristvedt ble født i Øver Sandsvær i Kongsberg kommune. I 1893 tok han underoffisereksamen, og ble kjent med Roald Amundsen i militæret.

I 1903–1906 deltok Ristvedt i Roald Amundsens seilas med Gjøa gjennom Nordvestpassasjen. Ristvedt var den første som meldte seg frivillig da Amundsen søkte etter mannskap, og ble i 1901 med på en prøvetur med Gjøa nordover mot Svalbard og Grønland, en seilas som varte i fem måneder. Til selve Gjøa-ekspedisjonen var det Ristvedt som tilberedte all pemmikanen som skulle med på ekspedisjonen. I tillegg hadde han rollen som ekspedisjonens meteorolog, smed og hundeansvarlig.

Det ble foretatt magnetiske målinger og stedfesting av den nordlige magnetiske polen sto på programmet. To år ble tilbrakt i «Gjøahavn» på King William Island for å drive systematiske jordmagnetiske undersøkelser ved magnetpolen. Ristvedt og Amundsen la i 1904 ut på en sledetur med hunder for å bestemme polens posisjon, og kunne konstatere at den magnetiske polen flytter på seg, de klarte også å finne polens posisjon.

I 1905 dro Ristvedt sammen med Godfred Hansen ut på en sledetur på Victoria Land hvor de nådde det nordligste punktet under ferden. Stedet fikk navnet Kapp Nansen. De kalte kysten for Kong Haakon VII Kyst og ga geografiske stedsnavn som Kap Kronprins Olav, Kap Christian Michelsen, Kap William Nygård, Kap Otto Sverdrup og Norges Bugt osv. Østkysten av Viktoria Land ble kartlagt.

Skjelettrester av to av Franklins menn ble funnet ved Simpson Strait. Ekspedisjonen måtte overvintre en tredje gang da Nordvestpassasjen var gjennomseilet, Og Gustav Wiik døde under overvintringen ved King Point. Amundsen hadde i mellomtiden foretatt en sledetur til Eagle City ved Yukonelven for å telegrafere nyheten om ekspedisjonens resultater.

I 1907 tok Peder Ristvedt handelsskoleeksamen. Han ble så tilsatt i Tollvesenet i Oslo.