Ove Roll-Lund

Gruveingeniør og krigshelt

1910–1946

Ove Roll-Lund blei født i 1910 i Strinda kommune (no innlemma i Trondheim). Han tok utdanning ved NTH, og var ferdig utdanna bergingeniør i 1935. Innimellom sivilingeniørstudiet hadde han også vore i militæret og tatt befalsskule der. 

Til Svalbard kom han som nyutdanna bergingeniør i 1935, og arbeidde som direktør i Sveagruva fram til 1939. På våren i 1941 kom han tilbake, men bare nokre månader seinare blei han – saman med alle dei andre innbyggarane på Spitsbergen – evakuert til Skottland på grunn av verdskrigen som raste i Europa. 

I Storbritannia arbeidde direktøren for Store Norske, Einar Sverdrup, hardt for å få styrkar til å prøve å ta kontroll over Svalbard før tyskarane fekk etablert seg på øygruppa og derfrå kunne overvake alliert ferdsel i Barentshavet. Sverdrup og andre var også redd for at tyskarane skulle øydelegge anlegga og sette kolgruvene i brann. I mai 1942 var operasjon Fritham ein realitet, to fartøy med ein liten alliert styrke kom inn Isfjorden. Einar Sverdrup var leiar for operasjonen, Ove Roll-Lund var nestkommanderande med kapteins grad. På grunn av mye fjordis blei «Isbjørn» og «Svalis» forsinka inn mot land, dei blei oppdaga av tyske fly, og senka med bomber ved munningen av Grønfjorden. Mange omkom, blant dei var Sverdrup. Roll-Lund blei då leiar for resten av styrken, som kom seg over isen og inn til Barentsburg. Etter kvart kom forsterkningar inn med fly, og dei allierte hadde styrkar på Svalbard resten av krigen. Roll-Lund var i fleire omgangar tilbake som leiar for allierte garnisonar på Svalbard dei neste krigsåra. Han blei tildelt utmerkelsen Krigskorset med sverd for sin innsats under Fritham-ekspedisjonen.  

Etter at verdskrigen var slutt, blei det igjen drift i gruvesamfunna på Svalbard, og Ove Roll-Lund kom som driftsleiar til Kings Bay i Ny-Ålesund våren 1946.  

Etter nokre få månader omkom han i ei tragisk hending. 26. august 1946 blei det avfyrt eit vådeskot som trefte Roll-Lund, og han døyde av skadane dagen etter. 

Forfatter: Oddveig Øien Ørvoll