Natascha Heintz

Forsker, paleontolog og formidler

1930–

Natascha Heintz ble født 25. februar 1930 i New York. Hennes foreldre var Mary Solnørdal (1901–1991) og Professor Anatol Heintz (1898–1975), som flyktet fra Russland under borgerkrigen med sin mor og søster til Norge. I Norge utdannet han seg til paleontolog og ble siden internasjonalt kjent for forskning på fossile fisker på Svalbard og fastlandet.

Natascha Heintz vokste opp i Bærum, og skulle følge i sin fars fotspor, både i valg av utdannelse og gjennom sin interesse for russisk språk og kultur. Selv om morspråket var norsk, lærte hun seg også russisk.

Studier 

Natascha Heintz tok cand.mag.-graden i 1953, med fagene paleontologi, zoologi og Kjemi ved Universitet i Oslo, og i 1956 ble hun Cand.real. i zoologi ved Universitetet i Bergen med en hovedoppgave om bruskfisk. I årene etterpå var hun forskningsstipendiat NAVF ved paleontologisk museum. 

Giftermål 

I 1960 giftet Natascha Heintz seg med Thor Siggerud, som var geolog ved Norsk Polarinstitutt, og de neste fire årene jobbet Natascha som konsulent ved Polarinstituttet. 

Spor etter dinosaur på Svalbard 

I tilknytning til den internasjonale geologikongressen i 1960, ledet Natascha Heintz, hennes far Anatol Heintz og Tore Winsnes en delegasjon med geologer til Svalbard. Under en ekskursjon ble det funnet spor etter dinosaur på Festningen i Isfjorden på Svalbard. Funnet ble gjort av paleontolog Albert Felix de Lapparent. Hele 13 avtrykk ble lokalisert i sandsteinsklippen. Dette var en verdenssensasjon, og det første beviset på at dinosaurer hadde levd i nordlige områder, noe som endret forståelsen for dinosaurenes biologi. I 1962 ledet Natascha Heintz på oppdrag for Naturhistoriske museum i Oslo en ekspedisjon som sikret avtrykk av fotsporene, som i dag er bevart ved flere museer og institusjoner, deriblant Tromsø Museum. Funnet av dinosaursporene skulle forme Nataschas videre forskning, og hun ble opptatt av formidling av slike funn, og har senere beskrevet marine reptiler fra Svalbard og Andøyas lagrekke.

Videre karriere 

I årene 1967–2000 var Natascha i fast stilling ved Paleontologisk Museum i Oslo, de siste årene som førstekonservator. Hun hadde flere inspirerende opphold ved andre naturhistoriske museer utenfor Norges grenser, og bidro til å utvikle samlinger og utstillinger ved Paleontologisk Museum. Hun var prodekanus ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo 1984–86. 

Engasjert forsker og formidler 

Heintz har vært engasjert i foreninger og har hatt mange verv gjennom sin karriere. Hun har holdt foredrag, og bidratt både på folkeuniversiteter, i eldreuniversitet, på TV og i radio – alltid opptatt av å formidle naturvitenskap.