Meyer Olsen

Båtbygger, tømrer, fangstmann og overvintrer

1880–1973

Fullt navn: Oskar Meyer Olsen

Meyer Olsen, navnet Oskar brukes vanligvis ikke, ble født på Tennes i Balsfjord 17. februar 1880. Han reiste til Amerika 25 år gammel og jobbet blant annet på skipsbyggeri i Wisconsin og med skogsarbeid i Minnesota. Han kom tilbake til Norge i 1909. I Norge startet han med båtbygging. Til sammen bygget han om lag 60 båter, derav 10 større båter, hvorav ishavsskuten «Ørnes» er den mest kjente.

Han hadde seks overvintringer i Arktis, hvorav fire som fangstmann. Den første hadde han i 1921/22 og den siste i 1936–38 sammen med en fransk greve på Grønland.

Nordaustlandet på Svalbard i 1923–24

Han var på Nordaustlandet på Svalbard i 1923–24. Han ledet da et fangstparti på seks mann fordelt på tre hovedstasjoner. Planen var å overvintre på Nordøst-Grønland, men isforholdene gjorde at de ikke klarte å komme dit. De dro derfor til Svalbard, men bortsett fra på Nordaustlandet var det ingen ledige fangstterreng, derfor havnet de der. Fartøyet M/K «Ørnes» ble lagt i vinterhavn i Florabukta i Murchisonfjorden. Meyer Olsen og Ednar Johannessen bygget en hovedstasjon i Lady Franklinfjorden som ble døpt Johannesborg. De to andre gruppene hadde hovedstasjoner på Langgrunnodden og i Florabukta. Det ble en forholdsvis kummerlig overvintring. Mest bemerkelsesverdig var at Meyer Olsen bygget en liten båt ved Johannesborg. Dette er sannsynligvis verdens nordligst byggete båt, og den befinner seg nå på Svalbard Museum. Da ekspedisjonen vendte hjem hadde de med seg to levende isbjørnunger.

Johannesborgs skjebne kan følges i en tiårs periode etter at Meyer Olsen forlot stedet. Ingen fangstet i området før i 1929. Da tok fangst partiet til Karl Bengtsen i bruk Johannesborg som bistasjon, muligens etter noe utbedring. Høsten 1935 var to mann fra en engelsk forskningsekspedisjon innom hytta. Den ene, A.R. Glen, skrev i sin bok: «Etter to timer fant vi hytta, som knapt fortjente å bli kalt det! Døren var slått inn av en isbjørn, ovnen stjålet av selfangere. Taket var utett, og veggene skrale. Da vi tok bort skodden fra vinduet falt det ned knust glass.»

Foldviks ekspedisjon til Nordøst-Grønland 1926–28

I 1926–28 deltok Meyer Olsen i Nils Foldviks ekspedisjon til Nordøst-Grønland. Dette var midt i det geografiske området som Norge senere forsøkte å annektere og døpte Eirik Raudes Land. Hovedsetet med radiostasjon lå i Myggbukta helt nederst på kartet. Meyer Olsen bygget saman med broren Hans Olsen opp hovedstasjonen Krognes (Kapp Krogness) midt i kartet nord for Myggbukta. Første året overvintret Meyer saman med broren på Krognes, andre året lå han der alene. Han skrev gode dagbøker fra overvintringene. Disse er publisert som føljetonger i Årbok for Malangen og Balsfjord i årene 1997-2015.

Etter to år på Grønland dro Meyer Olsen hjem til Norge. Han var likevel ikke ferdig med Arktis. I 1933–34 overvintret han på Jan Mayen som kokk og altmuligmann på radiostasjonen der.

Deretter deltok han i Quest-ekspedisjonen til Nordøst-Grønland i 1936–37. Fartøyet «Quest» med skipper Ludolf Schjelderup var leid av den franske greven Micard som ønsket å overvintre på Grønland. Ekspedisjonen skulle delvis finansieres gjennom fangst. Quest ble lagt i vinterhavn i fjorden Loch Fine (like sør for fangststasjonen Krognes på kartet over). Meyer Olsen var en av de overvintrende fangstfolkene, terrenget kjente han fra før.

Meyer Olsen var kjent som en svært dyktig håndverker. Et eksempel på dette er stolene han laget. På Grønland kom han over store mengder verdiløse moskushorn. Disse fant han på å bruke til å lage stoler. En av disse stolene ble vist frem på en stor varemesse i Chicago og vakte stor interesse hos publikum. Stolen var en gave til hans kamerat og tidligere fangstmannskollega Magne Råum. Stolen ble laget av 18 moskushorn, bjørk fra Nord-Norge og mahogni fra Australia

Forfatter: Ian Gjertz