Leif Grøndal

Fotograf og gruvebus

1914–1991

Fullt navn: Leif Archie Grøndal

Leif Grøndal ble født 11.mars 1914, og var sønn av Knut Halvorsen Grøndal og Martha Johanne Laurtizen Røren, og vokste opp i Drammen. Han var i læretid et par år  ved Nordisk Filmcompagni i København. Sommeren 1949 ankom Leif Grøndal Longyearbyen, og hadde som mål å lage en film om Svalbard. Leif Grøndal ble gruvebus i Store Norske og jobbet i kullgruven i Longyearbyen i mange år, samtidig som han var ivrig fotograf og filmfotograf.

I 1953 møtte Leif Grøndal Herta Niedermayer fra Wien. De giftet seg, og Herta tok navnet Grøndal. Herta jobbet som lab-assistent for Leif, og de hadde felles interesse for fotografering og filming. Til tross for at det skulle ta lang tid laget Leif en enestående dokumentarfilm om Svalbard.  Sammen drev Leif og Herta fotofirmaet Arctic Foto. De fikk tre døtre sammen, Eva, Nora og Astrid.

Leif Grøndal festet tusenvis av bilder fra Svalbard til filmrullene, og dokumenterte alle sider ved samfunnslivet i bosetningene på Svalbard, både i Longyearbyen, Ny-Ålesund og i de russiske bosetningene Pyramiden og Grumant. Døtrene Eva og Nora Grøndal forvalter samlinga etter sin far, som de har fått støtte fra Svalbard Miljøvernford til å digitalisere i samarbeid med Svalbard Museum, hvor de vil bli tilgjengelige.