Laura Borgen

Bestyrerinne Nordpolhotellet i Ny-Ålesund

1871–1961

Laura Borgen var hotellfagutdannet og hadde erfaring fra hotellbransjen. Hun var også svigerinne til Adolf Hoel som på 1930-tallet ledet NSIU (Norges Svalbard og Ishavsundersøkelser).  

Etter at Svalbard ble norsk var Hoel opptatt av at det måtte være norsk virksomhet på Svalbard. En næringsvirksomhet som kunne ha potensiale var turisme. På 1930 tallet ble det etablert fast rute med dampskipet «Lyngen». Og dermed lå det til rette for hotelldrift i Ny-Ålesund, mente Adolf Hoel i sin redegjørelse. Han argumenterte for at det ville svekke den politiske og økonomiske stillingen Norge hadde hvis et annet land kom i forkjøpet. Infrastrukturen var allerede på plass med staselige villaer og arbeider- og funksjonærboliger etter at gruvedrifta ble lagt ned i 1929.

Laura Borgen ble rekruttert som bestyrer på verdens nordligste hotell, Nordpolhotellet, først i en prøveperiode på to år, så to år med normal drift. Uoffisielt hadde hun vært med allerede i planlegginga av hotelldrifta, og hun kan sies å ha hatt en politisk rolle ved å sørge for norsk tilstedeværelse i Ny-Ålesund i fire år, fra 1936 til 1939 da andre verdenskrig brøt ut.  

I gjesteboka som befinner seg på biblioteket i Norsk Polarinstitutt skrev Adolf Hoel som var en av gjestene på hotellet den første sommeren: 

 «Det skal meget til her å skape et hotell som harmonerer med denne beliggenhet, denne natur og stolte historie. Men efter de erfaringer jeg har gjort tviler jeg ikke på at fru Borgen vil klare å løse denne store og betydningsfulle oppgave til glede for alle dem som vil komme hit til dette herlige polarland» 

Hotellet gikk med underskudd det første året, og året etter ble det finansiert av skipsreder Jakob Kjøde. Det var mange cruiseskip innom. I et intervju i Aftenposten i 1937 forteller Laura Borgen at de hadde tilgang på ferske reker, hval og selkjøtt som de kunne servere gjestene. Salg av suvenirer slo an, og turer i nærområdet med guide var også populært. Med som assistent den sommeren var geologistudent Brit Hofseth.  

Året etter fikk hotellet full offentlig støtte, og aksjeselskapet A/S Nordpolhotellet ble dannet. Deler av hotellet ble pusset opp og baren «Nordpol bar» ble etablert med veggmalerier av isbjørner og motiver fra polarhistorien.  

I 1939 hadde hotellet 10 gjester, og det pågikk fortsatt oppussing. På grunn av politisk uro var det færre cruiseskip i disse farvannene. Den tredje september 1939 var det innvielsesmiddag for det ferdige hotellet. Midt under middagen kom meldinga om at det var brutt ut krig mellom Tyskland og Frankrike/England etter Tysklands invasjon av Polen. Dette satte stopp for videre drift av hotellet, og Laura Borgens karriere som hotellbestyrer på Svalbard var over.