Kvive Andersen

Fangstmann, stuert og overvintrer

1885–1972

Han var født i Lille Lerresfjord i Talvik (nå Alta) kommune i Finnmark 26. mai 1885. Tidlig ble han farløs, og tidlig måtte han lære å klare seg selv. Våren 1901 kom han seg med på sin første ishavstur med skipper Erik Mathillas på «Maria».

Kvive Andersen deltok på overvintringsfangst på Spitsbergen for første gang i 1904. Fangstområdet denne vinteren var Bellsund. Høsten 1907 giftet han seg i Tromsø. Påfølgende vinter var han på overvintring i Hornsund. Vinteren 1908–09 var han leder for en fem mann stor fangstekspedisjon nord i Hinlopenstretet.

Siden overvintret han 20 ganger. Andersen var også åtte ganger i Ishavet som fangstmann.

Kvive Andersen bygget fangsthytta Camp Helene på Helnesstranda på øst-kysten av Jan Mayen. Hytta er bygget av drivtømmer og vrakrester. Gulvflaten er 1,5×2 meter og takhøyden er 2 meter. Hytta ble bygget i 1925 og oppkalt etter kona hans.

Andersen var knyttet til Værvarslingen for Nord-Norge og overvintret i 1920–25 som stuert og altmuligmann på Quade Hook (Kvadehuken). Han overvintret seks ganger på Jan Mayen og Bjørnøya for Det norske meteorologiske institutt.

Etter polarlivet kjøpte Kvive seg en eiendom nær Gibostad, der drev han et lite bruk.

I 1952 ble han hedret med Kongens fortjenstmedalje i sølv for lang og verdifull innsats i de arktiske farvann. Han døde i Lenvik i Troms 11. mai 1972, nær 87 år gammel.

Men jeg hadde ikke tenkt å reise min veg. Jeg ville bli. Hva skulle jeg gjøre heime i Tromsø nå på denne årsens tid? Hadde ikke råd til dagdriveri. Her hadde jeg jobb, her hadde jeg å bli. Punktum.

Kvive Andersen valgte å bli på Jan Mayen etter jordskjelvet i 1936
Gruppebilde av menn foran et inngangspartiet på et trehus
Radiostasjonen på Jan Mayen 1930. Bakerste to rader fra v: Tornøe, Brocchieri, Roald Øien, Fritz Øien, Gustav Lindquist, Kvive Andersen (hvit skjorte), Adolf Hoel og Johan Richardsen. Første rad fra v: Rudi Einersen, Jakob Vaage, ukjent Foto: Norsk Polarinstitutt