Ivar Mogstad

Altmuligmann på den første «Fram»-ekspedisjonen med Nansen 1893–96

1856–1928

Fullt navn: Ivar Otto Irgens Mogstad

Ivar Mogstad ble født i Aure på Nordmøre i 1856. Deltok på den første «Fram»-ekspedisjonen med Nansen 1893–6 som altmuligmann og fikk gode attester. En god altmuligmann fungerte både som hundepasser, urmaker, skytter, fyrbøter og snekker. Mogstad tok eksamen som forstbetjent 1877 og hadde fra 1882 til «Fram» avgang fungert som overvokter ved Gaustad sinnsykeasyl. I 1881 var Mogstad med som skytter på et fangstfartøy til Spitsbergen. Han hadde anlegg for mekanikk og gjorde flere oppfinnelser.

Etter hjemkomsten i 1896 fikk Mogstad jobb som brennevinskontrollør i Trondheim. Han var også glad i bjørnejakt.

utklipp fra avis
Fra 70-årsintervju i Dagsposten (Trondheim) 5. juni 1926